Puhtaan palamisen puolesta

Yleistä

Viime vuosina on yhä enenevässä määrin tulisijoja tutkittu myös ottaen huomioon niiden vaikutusta ilmastonmuutokseen. Lämmön tuotossa tulisijat ovat hiilidioksidipäästöjen osalta neutraaleja. Polttamalla puu luovuttaa saman hiilidioksidimäärän jonka se kasvun aikana on sitonut itseensä. Siis sama määrä hiilidioksidia vapautuisi myös lahoamisen yhteydessä. On kestävän kehityksen mukaista polttaa puu ja hyödyntää se lämpöenergiaksi, kuin antaa sen maatua metsään. Tulisijan käytön suosiminen lämmityksessä vastaa hyvin Kioton kasvihuonepäästöjen osalta Suomelle asetettuja vaatimuksia. Puulämmitys lisää myös maamme energiaomavaraisuutta. Erityisesti on myös otettava huomioon, että puun polttaminen tulisijoissa on ainut muista energialähteistä riippumaton lämmitysmuoto. Se on tärkeää, mikäli esim. sähköenergian tuoton osalle tulee toimitushäiriöitä.

Hiukkaspäästöistä

Tutkimukset myös osoittavat, että vanhat tulisijat tuottavat hiukkaspäästöjä enemmän kuin uudet nykyaikaiset tulisijat. Osin päästöt aiheutuvat myös tulisijojen virheellisestä käytöstä ja poltettavan puun kosteudesta. Ratkaisuksi hiukkasongelmaan on viimevuosien aikana tulisijateollisuudessa tehty mittavaa tutkimustyötä ja EU:n taholla saatettu voimaan tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevat normit. Kansalliset päästönormit rajaavat tehdasvalmisteisten tulisijojen minimihyötysuhteen ja päästöt.

Standardinmukaisuutta valvovat ulkopuoliset, riippumattomat ja viranomaisten taholta hyväksytyt tutkimuslaitokset. Jo nyt voidaan todeta, että em. standardit täyttävät tulisijat tuottavat jopa yli 30 kertaa vähemmän päästöjä kuin vanhat tulisijat. Tulisijojen kehitystyö tulee edelleen jatkumaan.

TSY:n jäsenyritykset valmistavat päästönormien mukaisia tulisijoja. Heiltä saat lisää tietoa puhtaasti palavista tulisijoista. Tutustu myös ohjeisiin tulisijan käytöstä.

Puhtaan palamisen puolesta! -esite