Usein kysyttyä

Haluaisimme takan rivitaloasuntoomme. Onnistuuko se?

Takan ja hormin rakentaminen rivitaloon tai omakotitaloon onnistuu usein. Käytä asiantuntijaa suunnittelemaan mahdollinen lattianvahvistus, palomuurien tarve sekä varmistamaan hormiläpivientien edellytykset ja paloturvallisuus. Takan ja hormin jälkiasennus on vaativa toimenpide, joka kannattaa teettää yhtenä kokonaisuutena alansa osaavalla ammattiliikkeellä. Pyytämällä kokonaistarjouksen varmistat hankkeen kiinteät kokonaiskustannukset. Tällainen hanke vaatii yleensä myös rakennus- tai toimenpideluvan, joista lisää tietoa saat jäsenyrityksistämme tai paikallisilta rakennusviranomaisilta.

Likainen liesitaso?

Liesitaso voidaan puhdistaa teräsvillalla ja liesitason pinta voidaan puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen käsitellä ruokaöljyllä tai suolattomalla sian ihralla.

Mikä on piipun suojaetäisyys palaviin materiaaleihin?

Suojaetäisyys riippuu tulisijasta tai lähinnä tulisijan savukaasujen keskilämpötilasta. Savukaasujen lämpötilojen mukaan määräytyy käytettävä lämpötilaluokka (esim. T400). Piipun CE-merkintäkoodin lopussa, koodin kaksi viimeistä kirjainta ilmoittavat suojaetäisyyden millimetreissä. Huom, läpivienneissä suojaetäisyys voi olla myös enemmän, joten perehdy huolella valmistajan toimittamiin asennusohjeisiin!

Millainen pohja uunille?

Uuni sijoitetaan suoralle, palamattomasta materiaalista valmistetulle, kosteudelta eristetylle pohjalle. Yleinen pohjaratkaisu on samaan tasoon valmiin lattiapinnan kanssa valettu ja tasoitettu betonilaatta. Pohjan mitoituksessa on muistettava ottaa huomioon suojaetäisyydet.

Milloin pellit saa laittaa kiinni?

Kun hiilloksessa ei näy sinisiä liekkejä, voi peltejä pienentää. Pelti suljetaan vasta, kun hiillos on musta.

Minkä kokoinen hormi piipussa täytyy olla?

Hormikoko määräytyy tulisijan mukaan. Tulisijan vaatiman hormikoon saat selville tulisijavalmistajalta tai muurarilta.

Nokinen lasiluukku

Suositeltavaa takkaluukun lasien puhdistukseen on käyttää erityistä takkaluukkujen puhdistusainetta. Tämä puhdistusaine ei sisällä hiovia mineraaleja, vaan irrottaa lian kevyesti pyyhittäväksi.

Eräät tulisijavalmistajat suosittelevat käytettäväksi myös tuhkaa kosteaan paperiin kastettuna, jolla voidaan hangata noki pois. Varmista asia takan toimittajalta ja noudata käyttöohjeita.

Rakennus- ja muut luvat

Tulisijan ja hormin rakentamiseen tarvitaan yleensä viranomaislupa. Luvanvaraisuudella viranomaiset haluavat varmistaa, että rakentaminen toteutetaan turvallisesti ja noudattaen julkisivullsesti alueella vallitsevia määräyksiä. Rakentamisluvassa tulee esittää piirustukset sekä hankesuunnitelma toteutuksesta, jotka on laadittu pätevyysvaatimukset täyttävän suunnittelijan toimesta. Hankkeessa tulee yleensä olla myös vastaava työnjohtaja ja ennen käyttöönottoa tulee tehdä viranomaistarkastus.

Tarkastuksessa todetaan, että tulisija ja hormi ovat standardien mukaiset ja yhteensopivat sekä se että asennustyö on tehty vallitsevien määräysten mukaisesti. Käytäntö vaihtelee kuitenkin hankkeen vaativuuden ja paikallisten viranomaisohjeiden osalta, joten on syytä varmistaa paikallisilta pelastus- tai rakennusviranomaisilta kuinka rakentaminen tulee toteuttaa. Ottamalla yhteyden TSY:n jäsenyritykseen saat lisätietoa ja apua hankkeen toteuttamiseen. Luettelon TSY:n jäsenyrityksistä löydät etusivun kohdasta Yhdistys ⇒ Jäsenet.

Toiminta poikkeavissa tilanteissa

Mikäli tulisija ei vedä tai savuttaa lämmityksen aikana:

 • Tarkasta, että hormipelti (mikäli asennettu) ja ilmansäädin on auki.
 • Tarkasta, ettei palamisilman saannille ole mitään esteitä.
 • Pysäytä ilmanvaihtokone ja liesituuletin.
 • Avaa huoneiston ulko-ovi tai ikkuna.
 • Tarvittaessa ota yhteyttä tulisijan myyjään.

Savuhormin nokipalon sattuessa:

 • Sulje tulisijan ilmansäätimet ja hormipelti (mikäli asennettu).
 • Pidä tulipesän luukku suljettuna.
 • Ota ehdottomasti yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen.
 • Tulta ei saa ryhtyä sammuttamaan vedellä.
 • Nokipalon jälkeen nuohoojan on tarkastettava sekä tulisija että hormi ennen seuraavaa lämmitystä.
Uuni hikoilee

Polttopuut ovat märkiä.

Savukaasut ja huoneilma sisältävät vettä, joka tiivistyy kylmiin pintoihin. Hikoilu loppuu sitä nopeammin, mitä kuivempia polttopuut ovat ja mitä nopeammin ne syttyvät. Kosteuden kehitys on voimakkainta palamisen alussa. Hyvä alkuveto edistää syttymistä.

Vetää huonosti

Yleisin syy vanhoissa tulisijoissa huonoon vetoon on rakenteellinen vika takassa tai hormissa. Mikäli huono veto johtuu rakenteellisesta virheestä se on yleensä korjattavissa varustamalla takka savukaasuimurilla.

Nykyiset tehdasvalmisteiset takat ja hormin yleensä toimivat moitteettomasti, mikäli on valittu yhteensopiva hormi ja takka. Tiedon tulisijaan soveltuvasta hormista saa tulisijan valmistajalta. Mikäli tulisija on teollinen ja testattu sekä soveltuu käytettäväksi valitun hormiratkaisun kanssa syy huonoon vetoon yleensä aiheutuu alipaineisesta ilmanvaihdosta tai korvausilman puutteesta. Ilmanvaihto pitää säätää ja varmistaa, että takka saa riittävän korvausilman palamiseen.

Märät ja kosteat puut palavat kituuttamalla. Käytä kuivia polttopuita.

Hormissa on ilmalukko. Rutista muutaman sanomalehden sivu, avaa nuohousluukku, laita paperit uunin alakanavaan palamaan. Alakanavan lämmitys esim. toholla eli puhalluslampulla tai hiustenkuivaajalla.

Hormissa oleva ilma kylmempää kuin ulkona, jolloin peltejä avattaessa virtaus hormissa käy alaspäin (ns. kylmälukko). Ks. edeltä.

Korvausilman puute. Kytke takkakytkin päälle tai pysäytä ilmanvaihto. Avaa ovi tai ikkuna sytytyksen ajaksi. Jos tulisijassa on sytytyspelti, pidä se sytytyksen (noin 10 – 15 min) ajan auki.

Viranomaiset laittoivat tulisijan lämmityskieltoon. Mitä tehdä?

Mikäli hormi on asetettu käyttökieltoon voidaan se yleensä kunnostaa. Hormi voidaan joko putkittaa tai pinnoittaa esim. keraamisella menetelmällä. Putkitettaessa hormin sisään asennetaan teräsrakenteinen haponkestävä putki, joka tiivistää hormin ja tekee sen käyttöturvalliseksi. Hormi voidaan pinnoittaa myös keraamisella massalla sisäpuolelta, kun se ensin on pinnaltaan puhdistettu. Molemmissa tapauksissa hormin tiiveys tulee hyväksyttää piirinuohoojalla. Tietoa em. korjausyrityksistä saat mm. sivuiltamme kohdasta Yhdistys ⇒ Jäsenet. Korjaustoimien jälkeen on hyvä varmistaa, että tulisija toimii moitteettomasti. Esim. putkitus pienentää hormin poikkipinta-alaa ja se saattaa vaikuttaa hormin vetoon.

Voiko avotakan varustaa takkaluukuin?

Perinteisen avotakan varustaminen takkaluukuin ei ole suositeltavaa. Tämä siksi, että avotakan rakenne on erilainen kuin esim. varaavan uunin. Avotakassa ei ole sydänrakennetta, joka sallii sydänrakenteen liikkeen ja joka estää kuorirakenteen halkeilun. Mikäli avotakka varustetaan luukuin, nousevat takan palotilojen lämpötilat niin paljon, että se saattaa vaurioittaa avotakan kuorirakennetta ja aiheuttaa jopa palovaaran. Avotakka on suositeltavaa varustaa esim. takkakasetilla, ks. kohta muut tuotteet.

Yleisiä neuvoja, jotta takka ei savuttaisi
 • Noudata aina takan valmistajan käyttöohjeita.
 • Käytä mielellään sytyttämiseen tarkoitusta varten valmistettuja sytytyskuutioita. Ne palavat pitkää ja tuottavat vähän päästöjä.
 • Käytä ainoastaan kuivia polttopuita. Puut ovat kuivia kun niitä säilyttää n. 2 vuotta katetussa ja hyvin tuuletetussa tilassa.
 • Älä koskaan polta käsiteltyä puuta, kiiltävää pinnoitettua paperia, liimalevyjä, muovia tai muita jätteitä.
 • Käytä mieluummin lehtipuuta, pihkaiset havupuut tuottavat enemmän savukaasuja ja räiskyvät kipinöitä.
 • Varmista ennen sytytystä, että takka saa riittävästi korvaavaa ilmaa, avaa tarvittaessa tuuletusikkuna tai ovi raolleen.
 • Varmista, ettei liesituuletin ole päällä. Tarvittaessa sulje tuuletin.
 • Mikäli ilmanvaihtojärjestelmässänne on takkakytkin, käynnistä se ennen sytyttämistä.
 • Avaa savupelti.
 • Käynnistä savukaasuimuri mikäli takkasi on varustettu sellaisella.
 • Mikäli tulisija on ollut pitkään käyttämättä, laita nuohousluukkuun pala sytytyskuutiota ja sytytä se jolloin hormi kuivahtaa ja lämpenee aiheuttaen hormiin vedon.
 • Avaa tulisija ilmansäädöt täysin auki. Varmista ettei tämä ohje ole valmistajan ohjeen vas-tainen.
 • Aseta kuivia pieniksi pilkottuja puita tulipesään hiukan ristikkäin niin, että pienimmät kalpit ovat päällä. Älä täytä koko pesää täyteen; laita vain 4 - 5 klapia.
 • Sytytä puut. Mikäli takka on varustettu luukuin voit pitää niin hiukan avoinna ennen kuin puut ovat kunnolla syttyneet.
 • Lisää puita vasta kun edelliset puut ovat palaneet hiillokselle. Tasaa hiillos ja lisää tarvittaessa puita.
 • Valvo, että puut palavat loppuun ja hiillos on musta ennen kuin suljet savupellin.