Image
Image
Puu Lämmitykseen

Moderni puulämmitys sopii nykypäivän ihmiselle.

Moderni puulämmitys sopii nykypäivän ihmiselle. Tiesitkö että se on puhdas tapa tuottaa lämpöä. Mikä onkaan parempaa terapiaa kuin tulen loimun katsominen kiireisen työpäivän päätyttyä. Lämmön ja tunnelman lisäksi käytössä on edullinen uusiutuva polttoaine eli puu.

Nykyaikaisissa tulisijoissa puu palaa puhtaasti. Lisäksi polttoaine on kotimaista ja usein paikallista. Valitse puulämmitys, niin hymysi ei hyydy sähkökatkon sattuessakaan. Nykyajan puulämmittäjällä on lämmin ja huoleton olo.

Teknologian tutkimuskeskus VTT toteutti vuonna 2014 projektin, jossa selvitettiin, miten tulisijojen avulla voidaan tehokkaasti hyödyntää uusiutuvaa energiaa pientaloissa.

Puulämmityksen hyödyt

Puulämmitys on uusiutuva energiamuoto, joka tuottaa lämpöä tehokkaasti ja samalla tarjoten tunnelmallista lämmitystä.

Riippumaton muista energialähteistä

Tulisijan avulla voidaan tuottaa lämpöä poikkeustilanteissa esim. sähkökatkojen aikana.

Energiatehokkuus

Puulämmityksellä tulisijoissa voidaan tuottaa lämpöä hyvin energiatehokkaasti

Vähäpäästöisyys

Oikeilla lämmitystavoilla voidaan puunpolton päästöjä alentaa merkittävästi

Huoltovarmuus

Tulisijat ovat tärkeä osa huoltovarmuusverkostoa ja poikkeustilanteiden hallintaa. Tulisijojen oikea käyttö ja huolto pitävät huolta siitä, että kattava huoltovarmuusverkosto pysyy yllä ja vahvistuu.

Puhtaan palamisen puolesta

Yleistä

Viime vuosina on yhä enenevässä määrin tulisijoja tutkittu myös ottaen huomioon niiden vaikutusta ilmastonmuutokseen. Lämmön tuotossa tulisijat ovat hiilidioksidipäästöjen osalta neutraaleja. Polttamalla puu luovuttaa saman hiilidioksidimäärän jonka se kasvun aikana on sitonut itseensä. Siis sama määrä hiilidioksidia vapautuisi myös lahoamisen yhteydessä. On kestävän kehityksen mukaista polttaa puu ja hyödyntää se lämpöenergiaksi, kuin antaa sen maatua metsään. Tulisijan käytön suosiminen lämmityksessä vastaa hyvin Kioton kasvihuonepäästöjen osalta Suomelle asetettuja vaatimuksia. Puulämmitys lisää myös maamme energiaomavaraisuutta. Erityisesti on myös otettava huomioon, että puun polttaminen tulisijoissa on ainut muista energialähteistä riippumaton lämmitysmuoto. Se on tärkeää, mikäli esim. sähköenergian tuoton osalle tulee toimitushäiriöitä.

Puhtaan palamisen puolesta

Hiukkaspäästöistä

Tutkimukset myös osoittavat, että vanhat tulisijat tuottavat hiukkaspäästöjä enemmän kuin uudet nykyaikaiset tulisijat. Osin päästöt aiheutuvat myös tulisijojen virheellisestä käytöstä ja poltettavan puun kosteudesta. Ratkaisuksi hiukkasongelmaan on viimevuosien aikana tulisijateollisuudessa tehty mittavaa tutkimustyötä ja EU:n taholla saatettu voimaan tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevat normit. Kansalliset päästönormit rajaavat tehdasvalmisteisten tulisijojen minimihyötysuhteen ja päästöt.

Standardinmukaisuutta valvovat ulkopuoliset, riippumattomat ja viranomaisten taholta hyväksytyt tutkimuslaitokset. Jo nyt voidaan todeta, että em. standardit täyttävät tulisijat tuottavat jopa yli 30 kertaa vähemmän päästöjä kuin vanhat tulisijat. Tulisijojen kehitystyö tulee edelleen jatkumaan.

TSY:n jäsenyritykset valmistavat päästönormien mukaisia tulisijoja. Heiltä saat lisää tietoa puhtaasti palavista tulisijoista. Tutustu myös ohjeisiin tulisijan käytöstä.

Polttopuiden

Hankinta ja säilytys

Polttopuun hankinnassa on hyvä muistaa käyttötarkoitus. Lämmönlähteenä käytettäessä pilkkeiden tärkein ominaisuus on riittävä kuivuus.

Tarkoitukseen sopiva pilkkeiden koko on myös tärkeä. Mahdolliset sieni- ja homekasvustot eivät vaikuta palamiseen, mutta voivat aiheuttaa käytön ja varastoinnin yhteydessä käyttäjälle erilaisia silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita ja yleisoireita.

Polttopuun laadun tärkein tekijä on polttopuun kuivuus. Puun kosteus vaikuttaa siihen, paljonko sen sisältämästä energiasta saadaan hyödyksi. Sopivin polttopuun kosteus on 15 – 20 %. Kaatotuoreen puun kosteus on yleensä 45 – 55 %.

Polttopuiden

Omatoiminen hankinta

Omatoimisessa polttopuun korjuussa voi yhdistää metsänhoidon, kuntoilun ja polttoaineen hankinnan. Jos omatoiminen polttopuun korjuu kiinnostaa eikä omia metsiä ole, sopivista korjuukohteista voi kysyä tietoa paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä.

Koska parhaat pilkkeiden kuivaussäät ovat huhtikuusta heinäkuuhun, puut kaadetaan ja karsitaan rangoiksi talvikuukausina ja pilkotaan kuivumaan varhaiskeväällä. Tällöin myös polttopuun ulkonäkö muodostuu hyväksi, etenkin jos kuivuvat pilkkeet suojataan sateelta.

Pilkkomisella puut saadaan nopeamman kuivumisen ohella polttamista varten sopivaan kokoon. Pilkkeen pituus määräytyy käytettävän tulisijan mukaan.

Polttopuiden

Pilkkeiden ostaminen

Pilkkeitä myydään irtopilkkeinä ja pakkauksissa. Irtopilkkeet toimitetaan asiakkaalle useimmin auton tai traktorin perävaunussa. Tällöin asiakkaan tehtävänä on siirtää purettu pilkekuorma varastoon.

Tarjolla on paikoin myös polttopuupalvelua, jossa puun toimittaja tuo tarpeen mukaan käyttövalmista pilkettä asiakkaan tiloihin esimerkiksi rullakolla, jossa puut voi myös säilyttää. Käytön jälkeen polttopuun toimittaja tuo täyden puurullakon ja vie tyhjän pois. Ratkaisu sopii hyvin, jos ei ole omia varastotiloja kuiville puille.

Nettikauppa on lisääntynyt myös puupolttoaineiden kauppatapana. Netistä löytyy pilkeyrittäjien yhteisiä palvelusivuja sekä yksittäisten pilkeyritysten kauppasivuja sekä pellettien myyjiä. Yhteisten pilkkeiden palvelusivujen ylläpitäjiä Suomessa ovat mm. Metsäkeskukset ja jotkut sähköyhtiöt. Nettikauppasivujen hakupalvelua käyttämällä löytyvät tiedot polttopuun myyjistä paikkakunnittain ja puulajeittain. Polttopuun hintoja ja laatua voi vertailla rauhassa ja tehdä tilauksen tilauslomakkeella, sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimella.

Ammattimaiset pilkeyrittäjät valmistavat myyntipilkkeensä laatusuositusten mukaan, jolloin pilkkeiden laatu on yleensä parempi kuin omatoimisesti hankitun polttopuun.

Polttopuiden

Kuivatus

Pilkkomisella puut saadaan nopeamman kuivumisen ohella polttamista varten sopivaan kokoon. Pilkkeen pituus määräytyy käytettävän tulisijan mukaan.

Pilkkeet voi kuivata pinottuna tai irtokasassa. Irtopilkkeinä kuivattaessa selvitään pienemmällä työmäärällä kuin pinoamalla. Aluspuiden, kuormalavojen ja erilaisten kehikoiden avulla kuivattavat pilkkeet saadaan irti maasta ja edulliseen muotoon kuivausta varten. Oleellista on estää maakosteuden nouseminen pilkekasaan, varmistaa ilman vaihtuvuus pilkkeiden ympärillä ja estää sadeveden pääsy pilkekasaan.

Polttopuiden

Säilytys

Hyvä polttopuuvarasto, puuliiteri, on tilava, hyvin tuulettuva, kosteudelta ja sateelta suojattu tila. Jos tarkoitus on jatkaa puiden kuivaamista ulkovarastossa, puuliiterin alus- ja seinärakenne tulee olla harva. Mitä tiiviimpi ja ahtaampi liiteri on, sitä kuivempia puiden tulisi olla sinne tuotaessa.

Kuivankin puun kosteus vaihtelee ympäristön lämpötilan ja kosteuden mukaan. Katetussa ulkovarastossa puun tasapainokosteus on vuodenajan mukaan 15 – 25 %. Oikeanlainen säilytys estää home- ja sienikasvuston syntymisen polttopuuhun. Siksi polttopuun varastoinnissa on tärkeää säilyttää kuivat puut kuivina.

Lähde: Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys, Polttopuun tuotanto ja käyttö: Eija Alakangas, Ari Erkkilä, Heikki Oravainen. VTT 2008