Tulisijan hankkimista suunnitteleville

Huomioitavia

Seikkoja tulisijan hankinnassa

Tulisijan ja savupiipun rakentaminen on toimenpide, joka yleensä edellyttää rakennuslupaa. Luvanvaraisuudesta voidaan kuitenkin kuntakohtaisesti säätää kunnan rakennusjärjestyksellä. Siksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee olla yhteydessä ennen rakennustöihin ryhtymistä kuntansa rakennusvalvontaan lupien ja suunnitelmien tarve huomioiden. Pääpiirustusten lisäksi rakennuslupahakemukseen voidaan edellyttää liitettäväksi tulisijaa ja savupiippua koskeva erityissuunnitelma (rakenne- ja IV-suunnitelmat).

Huomioitavia

Seikkoja tulisijan ja savupiipun korjauksessa

Muurattu savupiippu voidaan useimmiten korjata eri menetelmin (yläosan uudelleenmuuraus, massaus, putkitus, sukitus).

CE-merkityt savupiiput on yleensä testattu yhteen kuuluvana järjestelmänä eikä näitä järjestelmän osia saa vaihtaa esim. muun valmistajan tuotteisiin.

Tulisijoissa tyypillisimpiä korjauksia ovat tulipesän tulenkestävien osien korjaukset ja vaihdot sekä arinoiden vaihdot.

Yläpohjan lisäeristämisen yhteydessä tulee huomioida oikeaoppinen savupiipun läpivienti yläpohjassa.

Lähde: Tulisijan valinta- ja käyttöopas 2023, https://view.taiqa.com/ril/tulisijan-valinta-ja-kayttoopas#/page=1

Keräsimme sinulle paljon hyödyllistä tietoa aiheesta