Tulisijan hankkimista suunnitteleville

Huomioitavia

Seikkoja tulisijan hankinnassa

Tulisijan ja savupiipun rakentaminen on toimenpide, joka yleensä edellyttää rakennuslupaa. Luvanvaraisuudesta voidaan kuitenkin kuntakohtaisesti säätää kunnan rakennusjärjestyksellä. Siksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee olla yhteydessä ennen rakennustöihin ryhtymistä kuntansa rakennusvalvontaan lupien ja suunnitelmien tarve huomioiden. Pääpiirustusten lisäksi rakennuslupahakemukseen voidaan edellyttää liitettäväksi tulisijaa ja savupiippua koskeva erityissuunnitelma (rakenne- ja IV-suunnitelmat).

Lue lisää + -

Uudisrakentamisessa rakennushankkeeseen ryhtyvällä on enemmän päätettäviä asioita ja mahdollisuuksia vaikuttaa onnistuneeseen lopputulokseen. Tulisija- savupiippu -yhdistelmän hankinta pitäisikin huomioida jo rakennusprojektin alusta alkaen, jotta tulisijan käytettävyys, häiriötön toiminta, paloturvallisuus ja lämmitysominaisuudet ovat hallinnassa.

Tulisijan tilantarvetta määritettäessä tulee huomioida tulisijan koon lisäksi suojaetäisyyksien, käytön ja huollon aiheuttamat vaatimukset. Käyttöä varten suositellaan tulisijan eteen vapaata tilaa metrin verran sekä nuohousta varten luukkujen eteen vähintään 60 cm.

Tulisijan ja savupiipun suojaetäisyyden välillä ei saa olla palavaa materiaalia. CE-merkittävien, tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen kohdalla määritetyt suojaetäisyydet selviävät suoritustasoilmoituksesta.

Kuluttaja on vastuussa siitä, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti sekä siitä, että kohteen suunnittelijoilla ja toteuttajilla on riittävä ammattitaito. Kuluttajan on tärkeää huomioida jo suunnitteluvaiheessa kaikki tulisija-savupiippu-yhdistelmän valintaan liittyvät seikat. Kiinnitä huomiota erityisesti palamisilman tuontiin ja tulisijan sijoitteluun -niihin vaikuttaminen myöhemmin on vaikeaa. Varmista, että rakennushankkeesi ammattilaiset (suunnittelijat, vastaava työnjohtaja ja asentajat) ovat päteviä myös tulisija- ja savupiippuasioissa. Huomioi kuntakohtaiset määräykset ja ole ajoissa yhteydessä rakennusvalvontaan. Huomioi sähkösuunnittelussa palovaroittimien ohella myös tulisijojen kohdalla suositeltavat häkävaroittimet.

Huomioitavia

Seikkoja tulisijan ja savupiipun korjauksessa

Muurattu savupiippu voidaan useimmiten korjata eri menetelmin (yläosan uudelleenmuuraus, massaus, putkitus, sukitus).

CE-merkityt savupiiput on yleensä testattu yhteen kuuluvana järjestelmänä eikä näitä järjestelmän osia saa vaihtaa esim. muun valmistajan tuotteisiin.

Tulisijoissa tyypillisimpiä korjauksia ovat tulipesän tulenkestävien osien korjaukset ja vaihdot sekä arinoiden vaihdot.

Yläpohjan lisäeristämisen yhteydessä tulee huomioida oikeaoppinen savupiipun läpivienti yläpohjassa.

Lähde: Tulisijan valinta- ja käyttöopas 2023, https://view.taiqa.com/ril/tulisijan-valinta-ja-kayttoopas#/page=1

Keräsimme sinulle paljon hyödyllistä tietoa aiheesta