Tulisija- ja savuhormimallit

Tutustuu

Tulisija- ja savuhormityypit

Tulisijan ja tulisijaan liitettävän hormin on muodostettava turvallinen ja toimiva kokonaisuus

Kiinteistöön hankittava tulisija tulee aina liittää siihen ominaisuuksiltaan sopivaan hormiin, niin että ne muodostavat paloturvallisen ja toimivan kokonaisuuden. Hormin on oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että se sopii toiminnallisesti yhteen siihen liitetyn tulisijan kanssa. Tehdasvalmisteinen tai paikanpäällä muurattu tulisija liitetään joko muurattuun tai tehdasvalmisteiseen hormiin, joista yleisimpiä ovat metalliset kevytsavuhormit.

Hormiin ei saa joutua kuumempaa savukaasua kuin sen on ilmoitettu kestävän. Liian korkea lämpötila liian pitkään saattaa vahingoittaa kevytsavuhormin rakenteita ja pahimmassa tapauksessa vaurioittaa hormin ympärillä olevaa eristettä. Eristeen tuhouduttua hormissa oleva lämpö siirtyy esteettä ympäröiviin rakenteisiin mahdollisesti kohtalokkain seurauksin.

Muuratut hormit kestävät yleensä rakenteellisesti pitkääkin lämpötilakuormitusta. Voimakkaat ja nopeat lämpötilan muutokset voivat kuitenkin vaurioittaa muurattua hormia, esimerkiksi kylmillään olleen kiinteistön tulisijan kova lämmittäminen voi aiheuttaa vaurioita hormiin ja pahimmassa tapauksessa tulipalon.

Kiinteistöön on hankittava tulisija sen käyttötarkoituksen mukaan. Tarjolla on tulisijoja, jotka toimivat rakennuksen ensisijaisen lämmitysjärjestelmän tukena sekä tulisijoja, joilla lämmitetään koko rakennusta tai sen osaa. Näiden lisäksi on tulisijoja, jotka sopivat pelkästään tunnelman luomiseen. Tehdasvalmisteisen kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan CE-merkinnästä selviää savukaasujen lämpötila tulisijan suunnitelmanmukaisessa käytössä. Metallisavuhormin hormikilvessä on puolestaan ilmoitettu korkein savukaasun lämpötila, jonka hormin rakenne muuttumatta kestää. Jos tulisijan ja hormin yhteensopivuus ei muuten selviä, on syytä varmistaa asia kyseisen tuotteen edustajalta.

CE-merkintä tulisijassa tai hormissa kertoo, että tuote on valmistettu ja sen vaatimustenmukaisuus on osoitettu tuotekohtaisessa standardissa ilmoitetulla tavalla. Hormien ja tulisijojen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen päättävät aina paikalliset paloturvallisuutta ja rakentamista valvovat viranomaiset.

Turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi tulee myös huolehtia tulisijan ja hormin asianmukaisesta nuohoamisesta.