Savuhormimallit

Savuhormimallit

Savupiiput

Kaikki tulisijat tarvitsevat toimiakseen savupiipun. Savupiipun tarkoitus on johtaa tulisijassa syntyvät savukaasut turvallisesti hormin kautta ulkoilmaan. Savupiipussa voi olla yksi tai useampi hormi. Jokainen tulisija yhdistetään yleensä omaan savuhormiin, mutta samaan hormiin on myös mahdollista liittää kaksi tulisijaa, kunhan noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 745/2017 savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta.

Hormin materiaali, koko ja mahdollisesti pituus sekä vaadittu lämpötilaluokka riippuvat täysin tulisijasta sekä tulisijan käyttämästä polttoaineesta. Varmista tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus aina asiantuntijalta.

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa tuotteen soveltuvuuden aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen ottaen kuitenkin huomioon voimassa olevat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. CE-merkintäkoodeissa savupiipun lämpötilankestävyys ilmoitetaan merkinnällä T80-T600, tarkoittaen sitä, että tulisijasta johdettavien savukaasujen keskilämpötilat eivät saa ylittää kyseistä astelukua. Kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen. Lämpötilaluokasta riippumatta itse piippu ei yleensä muutu, vain suojaetäisyys palaviin materiaaleihin vaihtuu.

Savuhormimallit

Savupiiput

Savupiiput voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: tiilipiiput, harkkopiiput sekä teräspiiput.

  • Hohka- eli laavakivestä valmistettavat savupiiput koostuvat joko yksittäisistä harkkoelementeistä, joissa on ulko- ja sisäkuoren välissä ilmatasku, tai erillisellä sisäputkella ja ulkokuorella varustetuista hohkakivielementeistä. Kyseisissä harkoissa ei sisä- ja ulkokuoren välissä käytetä erillistä eristettä.
  • Keraamiset, harkkorakenteiset kolmikerrospiiput koostuvat keraamisesta, haponkestävästä sisäputkesta, kevytsoraharkosta sekä niiden väliin tulevasta eristeestä.
  • Teräskuoriset kolmikerroselementtipiiput koostuvat keraamisesta, haponkestävästä sisäputkesta, eristeestä sekä teräksisestä ulkokuoresta. Nämä voidaan keveytensä vuoksi luokitella samaan kastiin teräshormien kanssa.
  • Kevyissä teräshormeissa ulko- ja sisäkuori ovat terästä ja näiden välissä on joko keraaminen ja / tai kivivillaeriste. Sisäputki voidaan valmistaa useammista eri teräslaaduista. Teräslaatu vaikuttaa niin materiaalivahvuuteen kuin rajoituksiin käytettävän polttoaineen suhteen.
  • Metallinen kevytpiippu sopii uudiskohteiden lisäksi hyvin saneerauksiin ja mahdollistaa joustavan asennuksen (esim. lähtö tulisijan päältä, sivuttaissiirrot).
  • Massiivinen savupiippu varastoi ja tasaa lämpöä.