Yhdistyksestä

Tutustuu

TSY:n arvoihin ja tavoiteisiin

  • Lämpöhyödyltään tehokas, vähäpäästöinen ja uusiutuvalla energialla toimiva, muista energialähteistä riippumaton tulisija asennetaan varalämmönlähteeksi jokaiseen pientaloon.
  • Vanhentunut tulisija- ja savupiippukanta tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan tai kunnostetaan.
  • Opastetaan tulisijojen oikea käyttötapa kunkin valmistajan CE-testeillä hyväksytyllä tavalla ja ohjeilla
Energian Säästöratkaisut
Luonnonystävälliset ratkaisut

Moderni puulämmitys sopii nykypäivän ihmiselle. Tiesitkö että se on puhdas tapa tuottaa lämpöä. Mikä onkaan parempaa terapiaa kuin tulen loimun katsominen kiireisen työpäivän päätyttyä.

Yhdistyksen missio

Tulisija- ja Savupiippuyhdistys TSY pyrkii toiminnallaan edesauttamaan ympäristöystävällisten modernien tulisijojen ja turvallisten savuhormien yleistymistä Suomessa.

Missio
Tavoite

Yhdistyksen tavoite

Lämpöhyödyltään tehokas, vähäpäästöinen ja uusiutuvalla energialla toimiva, muista energialähteistä riippumaton tulisija asennetaan varalämmönlähteeksi jokaiseen pientaloon.

Vanhentunut tulisija- ja savupiippukanta tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan tai kunnostetaan.

Tulisijaverkoston ja sitä kautta huoltovarmuusverkoston säilyttäminen ja vahvistaminen ovat tärkeitä tavoitteitamme.

Yhdessä jäsenistön kanssa kehitetään alan näkyvyyttä ja tuodaan esille mediaan alan tärkeitä sekä kiinnostavia näkökulmia.

Tuodaan esille tulisijojen roolia eri lämmitysmuotojen tukena myös huoltovarmuusnäkökulmasta. Korostetaan tulisijaverkoston tärkeyttä huoltovarmuusverkostossa sekä tuodaan tulisijojen vahvoja puolia esille eri lämmitysjärjestelmien tukena.

Tarjoamme

Paljon hyödyllistä tietoa

Halutko tietää enemmän?

Meidän tietopankista löydät vastaukset usean kysymykseen.