Puhallusvilla on väärin asennettuna paloturvallisuusriski

Rakennusten yläpohjan eristetöissä tulee huomioida voimassa olevat rakentamista koskevat säädökset ja ohjeet, jotta ikäviltä vahingoilta vältyttäisiin. Väärät ratkaisut piippujen läpivienneissä nostavat tulipalon riskiä suuresti ja voivat aiheuttaa siten mittavia vahinkoja.

Tulisija- ja Savupiippuyhdistys haluaa muistuttaa asujia talojen yläpohjan eristeiden oikeanlaisesta asentamisesta. Tämä koskee niin uudisrakentamista, kuin yläpohjan lisäeristystöitä. Syksyn energiakriisi osaltaan on aiheuttanut puhallusvillojen asennuksiin piikin ja monissa taloissa on pikaisesti tehty eristyksiä. On erittäin tärkeää, että näiden eristeiden puhaltaminen suoritetaan huolellisesti huomioiden myös savupiippujen edellyttämät toimenpiteet ennen eristystöihin ryhtymistä. Mikäli yläpohjan lisäeristystyöhön liittyvä savupiipun läpiviennin toteutus kuuluu työurakkaan, on ennen työn hyväksymistä syytä varmistaa, että se tehdään huolellisesti tämän tiedotteen ohjeet huomioiden:

  • Käytä ammattilaisia heti suunnittelusta lähtien lopputoteutukseen asti
  • Ole huolellinen tuotteiden valinnassa ja asennuksessa
  • Varmista eristeiden säädöstenmukaisuus
  • Huomioi eri savupiipputyyppejä koskevat läpivientiratkaisut
  • Rakenteiden sisälle ei saa sijoittaa savupiippuelementtien limittämättömiä liitoksia
  • Tuulettuvat rakenteet tulee pitää avoimena

Yläpohjarakenteiden paloeristys rakennuksen savupiippujen läpivientien kohdalla on jäänyt vähälle huomiolle. Kehotamme siis huolehtimaan siitä, että savupiippujen läpivientiratkaisut toteutetaan oikealla tavalla savupiipputyypistä riippuen. Yläpohjassa käytettävät puhalluseristeet eivät saa olla kosketuksissa savupiipun kanssa. Ennen puhallustöitä savupiipun ympärillä oleva tuulettuva tila tulee suojata. Suojaus tulee ehdottomasti poistaa työsuorituksen jälkeen.

Pahimmillaan väärin toteutettu savupiipun läpivienti yläpohjassa voi aiheuttaa vakavat tulipalovahingot. Oikein valitut eristemateriaalit ovat keskeisessä̈ roolissa tulisijan ja savupiipun paloturvallisuudessa. Korkean lämpötilan kanssa tekemisiin joutuvat eristeet tulee olla palamattomia, korkeimman mahdollisen paloluokituksen A1 mukaisia. Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen eristeratkaisut itse rakennustuotteisiin kuten myös niiden käyttöön (liikuntavälien tiivistäminen, läpiviennit, tuulettuvuus) liittyvät ohjeet tulevat tuotteiden CE-merkintätestausten ja rakentamista koskevien säädösten kautta ja niitä tulee noudattaa. Näitä valmistajakohtaisia ohjeita, eristemateriaaleja tai niihin liittyviä̈ rakenneratkaisuja ei saa muuttaa. Mikäli savupiipun valmistaja ei esim. talon iän takia ole tiedossa, tulee savupiipun läpivienti yläpohjan lisäeristystöiden yhteydessä toteuttaa huomioiden esimerkinomaiset ohjeet eri savupiipputyyppien kohdalla. Nämä ohjeet löytyvät maksuttomasta RIL Tulisijan valinta- ja käyttöoppaan sivuilta 56-57. Opas on ladattavissa RIL ry:n Kirjakaupasta: https://www.ril.fi/kirjakauppa/ohjeet-ja-normit/tulisijan-valinta-ja-kayttoopas-2023-p-783.html

Paloeristeenä vanhoissa taloissa voi olla likaantunutta mineraalivillaa, roskainen tai pölyinen hiekkapelti tai suoraan puru, turve tai muu eriste piippua vasten. Mikäli piippuun tulee halkeama eristeiden kohdalta, on tulipalon riski suuri. Näidenkin kohdalla on suositeltava soveltaa edellä mainittuja ohjeita läpivienneistä, vaikka itse lisäeristystä ei toteutetakaan.

-Olisi tärkeää saada rakennusten yläpohjien tarkastaminen säännölliseksi. Esimerkiksi pieneläimet saattavat kuljettaa savupiippujen läpivientien tuuletusrakenteisiin sinne kuulumatonta materiaalia, joka voi aiheuttaa paloriskin, kertoo Industria Oy:n toimitusjohtaja Jari Valtonen.

Tulisijan ylilämmittäminen vaurioittaa ja aiheuttaa vaaraa

Tulisijojen ylilämmittäminen on toinen merkittävästi paloturvallisuutta heikentävä tapa toimia. Ylikuumenemisen vaara on suuri, jos tulisijaa lämmittävä henkilö laittaa halkoja toisensa perään ja polttaa monta suurta pesällistä samalla lämmityskerralla. Ylilämmittämisellä syntynyt lämpökuorma voi murtaa hormin tiiliä ja saada aikaan halkeamia, joista satojen asteiden palokaasut karkaavat ja voivat sytyttää lähellä olevan materiaalin tuleen.

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen toiminnanjohtajan Hannu Murtokaren mukaan saunan pitkäaikainen lämmitys erityisesti jatkuvalämmitteisillä kiukailla johtaa helposti ylilämmitykseen ja kiukaan ja savupiipun läheisyydessä olevien rakenteiden vaaralliseen kuumenemiseen. Myös näissä savupiipun läpivienti yläpohjassa on paloturvallisuuden kannalta kriittinen kohta!

On erittäin tärkeää noudattaa tulisijan käyttöön tarkoitettuja ohjeita. Mikäli ohjeet ovat päässeet häviämään, niin tulisijan valmistajilta tai paikalliselta nuohoojalta voi kysellä oman tulisijan energiatehokkaasta ja paloturvallisesta käytöstä. Valmistajan ohjeiden vastainen lämmittäminen myös lyhentää takan käyttöikää. Yleisohjeena tulisijaa tulisi lämmittää 1,5–2 tuntia kerrallaan.

Lisätietoja:

Hannu Murtokare

Toiminnanjohtaja, Tulisija- ja Savupiippuyhdistys TSY ry

hannu.murtokare@tsy.fi, Puh. 050 555 4527

Jari Valtonen

Toimitusjohtaja, Industria Oy

jari.valtonen@industria.fi, Puh. 050 574 5654