Tulisijat ovat osa Suomen energiajärjestelmää

Suomessa on lämmityskäytössä yli kaksi miljoonaa tulisijaa. Niiden merkitys energiataloudessa ei ole vähäinen, peräti 40 prosenttia pientalon lämmitysenergiasta saadaan polttopuusta. Näin tuotettu energiamäärä, 15 terawattituntia, uusiutuvaa bioenergiaa vastaa noin kahden Olkiluodon ydinreaktorin vuosituotantoa.

Varaavalla tulisijalla on mahdollista tuottaa jopa reilu puolet pientalon lämmitysenergiasta rakennuksen energiatehokkuudesta riippumatta. Tulisijojen lämmöntuottoa ja erilaisten tulisijojen hyötysuhteita tutkittiin vuonna 2014 alan toimijoiden, ympäristöministeriön ja VTT:n Tulisija&Lämpö-projektissa.

Tulisija toimii ilman sähköä

Tulisija toimii ilman sähköä, ja se on tärkeä osa pientalon muuta lämmitysjärjestelmää. Tulisija leikkaa talven pakkaskauden sähköhuippuja, tuo säästöä energiakustannuksiin ja parantaa Suomen energiaomavaraisuutta. Lämpöä saadaan myös sähkökatkojen aikana, mikä parantaa huoltovarmuutta.

Puun polttaminen vaatii kuitenkin käyttäjältä tietoja ja taitoja. Polttopuun on oltava kuivaa ja puhdasta sekä palamisen ilmamäärän sopiva, jotta palaminen olisi tehokasta ja lämpöä saataisiin talteen hyvällä hyötysuhteella. Uusimmissa vähäpäästöisissä varaavissa tulisijoissa palamista ohjataan ensiö- ja toisioilmalla. Perinteisen rakoarinallisen tulisijan palamistapahtumaa säädetään tuhkatilan luukun ja pellin avulla.

Ohjeita ja opastusta

Kaikki palaminen, niin myös puun polttaminen, tuottaa pienhiukkaspäästöjä. Sen vuoksi tietoa ja oikeita toimintamalleja jaetaan eri kanavien avulla tulisijojen käyttäjille.

Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä TTS:n ja Aalto-yliopiston kanssa Urbaania puuvajaa. Näin halutaan ohjata polttopuiden varastointi pressun tai räystäiden alta tai liian umpinaisista vajoista hyvin tuulettuvaan ja kaupunkiympäristöön sopivaan varastoon. Kuiva ja puhdas polttopuu oikein varastoituna vähentää palamisen hiukkaspäästöjä merkittävästi.

Tulisijojen valmistajat, HSY, Suomen Omakotiliitto, Lähienergialiitto, Bioenergia ry ja Motiva ovat tuottaneet myös opetusvideoita oikeasta puiden sytytystavasta ja tulisijan tehokkaasta käytöstä.

Hiukkaspäästöt kuriin

Suomessa ei valitettavasti ole määritelty päästörajoituksia tulisijoille, kuten monessa muussa Euroopan maassa. Suomalaiset tulisijavalmistajat ovat seuranneet eurooppalaista kehitystä ja toivottavat tervetulleiksi tiukimmatkin päästörajat. Markkinoilla on jo suomalaisia tulisijoja, jotka täyttävät Ekosuunnitteludirektiivin päästörajat.

Tulisijavalmistajat muistuttavat, että pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti vaihtamalla vanha tulisija uuteen ja tehokkaampaan. Oikein käytetty tehokas uusi varaava tulisija vähentää pienhiukkaspäästöjä merkittävästi.