Jokaiseen pientaloon tarvitaan tulisija

Tulisija tarvitaan leikkaamaan pakkaskausien lämmityksen aiheuttamat kulutushuiput ja tuottamaan lämpöä sähkökatkosten aikana.

Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry:n tavoitteena on, että lämpöhyödyltään tehokas, vähäpäästöinen, paloturvallinen ja uusiutuvalla energialla toimiva, muista energialähteistä riippumaton tulisija asennetaan varalämmönlähteeksi jokaiseen uuteen pientaloon pitämään yllä yhteiskunnan kriisivalmiutta.

Pakkaskausina tulisijat leikkaavat sähkönkulutuksen huiput, estävät näin verkon ylikuormittumista ja vähentävät kalleimman sähkön kulutusta. Sähkökatkojen aikana tulisija pitää asuntoa lämpimänä ja monenlaisilla tulisijoilla voi valmistaa kätevästi myös ruokaa.

 

Tärkeä lisä- ja varalämmönlähde

Puu on suomalaisten asuntojen lämmityksessä merkittävä energian lähde. Suomessa lämmittämiseen käytetään nykyisin noin 2,2 miljoonaa tulisijaa ja pientalojen koko lämmitysenergiasta polttopuu muodostaa noin 40 %.

Pitkään oli lähes itsestään selvää, että tulisija asennettiin ainakin kaikkiin uusiin omakotitaloon, mutta näin ei enää ole. Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry:n puheenjohtaja Kari Sivula sanoo, että suuntauksesta on syytä olla huolissaan.

–Omakotirakentajat luottavat siihen, että lämmitysenergiaa on aina riittävästi saatavilla eikä pitkiä sähkökatkoksia tule. Tuntuu siltä, että ihmisillä on kovin lyhyt muisti, hän pahoittelee.

 

 Tulisijoja tarvitaan leikkaamaan kulutushuiput

Talvipakkasilla paras keino pitää lämmitysenergianlasku kohtuullisena on lämmittää taloa lämpöhyödyltään tehokkaalla tulisijalla. Jos sähkönsiirtoa ryhdytään jatkossa laskuttamaan kulutustehon perusteella, tulisijalämmitys nousee arvoonsa. Sen avulla voidaan leikata kulutushuippuja pakkaskaudella, jolloin lämmitystehoa tarvitaan eniten.

Tästä syystä myös sähköyhtiöissä halutaan rohkaista sähkö- ja lämpöpumppulämmittäjäasiakkaita panostamaan tulisijalämmittämiseen.

Syykin on helppo ymmärtää. Puuta polttavat tulisijat tuottavat tehokkaasti lämpöä myös kovilla pakkasilla, kun sähköstä alkaa olla kova pula ja pientalojen suositut lämmöntuottajat lämpöpumput ovat heikoimmillaan.

Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n syyskokouksessa marraskuussa puhunut Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Hannu Linna  sanoo painokkaasti, ettei ainoatakaan pientaloa pitäisi Suomen oloissa rakentaa ilman tulisijaa.

Tulisijalämmityksellä voidaan leikata merkittävästi sähkö- ja lämmityksen aiheuttamia pakkaskausien kulutushuippuja. Toistaiseksi suurin kulutushuippu koettiin 7. tammikuuta 2016 klo 17-18, kun Suomessa käytettiin sähköä 15 177 MW. Eteen voi vielä tulla tilanne, jossa kaikki tuotantokapasiteetti on käytössä eikä ulkomailta saada hetkellisesti tuotua sähkö riittävästi. Silloin sähkönkäyttöä voidaan joutua rajoittamaan.

Linna painottaa, että sähkökatkokseen on jokaisen myös varauduttava. Kovin monilta tuntuvat vuoden 2012 Tapani- ja Hannu-myrskyjen jälkeiset, jopa vuorokausien kestäneet sähkäkatkokset unohtuneen.

Pakkaskaudella lämpötila sähköttömässä asunnossa laskee nopeasti. Sähkönsaannista riippumattoman varaavan tulisijan tai kiertoilmatakan avulla ainakin osa asunnosta voidaan pitää asumiskelpoisena siihen saakka, kunnes sähköt saadaan korjattua. Tulisijassa voi myös tarpeen vaatiessa laittaa ja lämmittää ruokaa.

– Vaikka uudet talot olisivat kuinka hyvin eristettyjä ja tiiviitä tahansa, jonkinlainen lämmitysjärjestelmä niissä on silti oltava. Talotekniikka kärsii jäätyvässä talossa nopeasti, Linna painottaa. –Tulisija kiinteistössä on sitä parasta huoltovarmuutta!

Lisätietoa:

puheenjohtaja Kari Sivula, puh. 0400 444970, kari.sivula@valmistuli.fi

toiminnanjohtaja Juhani Jyrkiäinen, puh. 050 381 4910, juhani.jyrkiainen@tsy.fi

Julkaistu kategoriassa Blogikirjoitus